P-hus renovering, garage renoveringrenovering av p-hus garagemark, schakt, anläggningtotalentreprenader

Omfattande p-hus renovering

Högtryck för P-hus och parkeringsgarage renovering

Lawab är inte bara proffs på renovering av innergårdar. Vi kan även hjälpa dig med vattenbilning och renovering av P-hus och garage. Problematiken är densamma, det vill säga att söndervittrande betong och rostande armering försämrar konstruktionens bärförmåga.

Den stora boven är vägsaltet som bilarna drar in i garagen vintertid. Saltet tränger in i betongen, som sprängs sönder, samtidigt som armering och balkar börjar rosta. Det lömska är att skadornas omfattning sällan syns med blotta ögat. Därför är det livsviktigt med regelbundna inspektioner. Och skulle det visa sig att det krävs punktinsatser, eller en totalrenovering, så har Lawab både kunskapen och den bästa utrustningen för att hjälpa dig snabbt och till ett konkurrenskraftigt pris.

Det är tryggt och smidigt att anlita Lawab för den här typen av jobb. Vi tar alltid totalansvar för hela jobbet från rivning, gjutning och beläggning till målning och slutbesiktning. Vi renoverar P-hus och garage med samma seriositet, kvalitet och finish som gjort oss till marknadsledare i Stockholm när det gäller innergårdsrenovering.

 

Lawab har lång erfarenhet av  omfattande renovering av parkeringshus

Att renovera innan det gått för långt och skadorna blivit mer omfattande är vikitigt och ger högt korrosionsskydd, förlänger livslängden på hela konstruktionen och reducerar kostnader förenade med läckage, renovering och stängda parkeringshus och garage. 

Den mekaniska belastningen på ett parkeringshus är stor. Men det är fukt och vägsalter som står för den allvarligaste påfrestningen. Med tiden kan de tränga in i konstruktionen och försvaga både betong och armering. 
För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att definiera funktionskraven. Kraven varierar beroende på området i parkeringshuset. 

Lösningen bör därför ta hänsyn till placering, skick och belastning på ytan. 

parkeringshus renovering

 

Andra åtgärder som är bra att göra samtidigt utöver att ersätta uttjänt betong och rostig armering:

  • Ventilationen i garaget, går att göra tidsstyrd och koldioxidstyrd, så inte fläktarna går dygnet runt,
  • Bara att byta fläktar till energisnåla, moderna fläktar kan dra ner energiförbrukningen avsevärt,
  • Asfalt+tätskikt: byta ut slitlagret,
  • Byta ut brunnar, stammar och dränering i garaget,
  • Byta ut eller installera oljeavskiljare,
  • Byta utebelysning. 

 

Några av våra Projekt