P-hus renovering, garage renoveringrenovering av p-hus garagemark, schakt, anläggningtotalentreprenader

Omfattande p-hus renovering

Högtryck för P-hus och parkeringsgarage renovering

Lawab är inte bara proffs på renovering av innergårdar. Vi kan även hjälpa dig med vattenbilning och renovering av P-hus och garage. Problematiken är densamma, det vill säga att söndervittrande betong och rostande armering försämrar konstruktionens bärförmåga.

Den stora boven är vägsaltet som bilarna drar in i garagen vintertid. Saltet tränger in i betongen, som sprängs sönder, samtidigt som armering och balkar börjar rosta. Det lömska är att skadornas omfattning sällan syns med blotta ögat. Därför är det livsviktigt med regelbundna inspektioner. Och skulle det visa sig att det krävs punktinsatser, eller en totalrenovering, så har Lawab både kunskapen och den bästa utrustningen för att hjälpa dig snabbt och till ett konkurrenskraftigt pris.

Det är tryggt och smidigt att anlita Lawab för den här typen av jobb. Vi tar alltid totalansvar för hela jobbet från rivning, gjutning och beläggning till målning och slutbesiktning. Vi renoverar P-hus och garage med samma seriositet, kvalitet och finish som gjort oss till marknadsledare i Stockholm när det gäller innergårdsrenovering.

 

Några av våra Projekt