Innergårdar är som gigantiska duschrumrenovering av p-hus garagemark, schakt, anläggningtotalentreprenader

Innergårdar är som gigantiska duschrum

Majoriteten av Stockholms innergårdar mår inte bra

Framför allt inte de som byggdes före 1950. Vissa är så dåliga att de är direkt livsfarliga. Regn och snö har under årens lopp sipprat ner genom tätskiktet med vittrande betong och sönderrostade stålbalkar som följd. De bärande balkarna är dessutom ofta tak till källarförråd, tvättstugor, garage och butikslokaler, vilket kan sluta i en mänsklig, ekonomisk och rättslig katastrof.

Vi ser en innergård som ett gigantiskt duschrum. Det är lika höga krav på utförandet när det gäller täthet och kvalitet överlag. Den enda skillnaden är att det är svårare att stänga av duschen.

Detaljkraven och våra kunskaper i våtrumsteknik från badrumssidan samt våra erfarenheter från arbeten med stålbalkskonstruktioner, broar, kajer samt gjutningar gör Lawab till det självklara valet när du ska renovera innergården i din fastighet.

Vi har dessutom specialiserat oss på att renovera bjälklagskonstruktioner med underliggande hyreslokaler samtidigt som lokalerna hålls i drift. Detta för att undvika kostsamma hyresbortfall för fastighetsägaren/föreningen.

 

Några av våra Projekt