Vattenbilning med högsta precisionrenovering av p-hus garagemark, schakt, anläggningtotalentreprenader

Vattenbilning med högsta precision

Lawab utför både mekanisk bilning och bilning med vår nya effektiva vattenbilningsutrustning, som omvandlar ett vattentryck på 2500 bar till en högtrycksstråle med bästa tänkbara precision. Strålen trycker bort betongrester, salt och rost utan att skada den friska betong och armering som lämnas kvar. Innan vi gjuter nytt förstärker vi konstruktionen med ny rostfri armering. En annan stor fördel med vattenbilningen är att den lämnar kvar en stark betongyta med mycket bra vidhäftning. Med vattenbilningsroboten kan vi hjälpa dig att renovera väggar, tak, golv och pelare snabbt, skonsamt och miljövänligt.