Företaget, Lawab i StockholmLawab i stockholmstockholmsbaserat familjeföretag

Vi är ett stockholmsbaserat familjeföretag

Lawab är ett stockholmsbaserat familjeföretag verksamt i byggbranschen. Företaget består är ett sammansvetsat team byggproffs, som har stort engagemang och ett brinnande intresse för sitt arbete. 

Vi är för närvarande inne i en kraftigt expansiv fas där vi dagligen sysselsätter ett 40-tal medarbetare med fördelningen 90-10 mellan anställda och underentreprenörer. 

De anställda på Lawab har bred yrkeserfarenhet och hög yrkeskompetens inom respektive specialområde. Vi lägger stor vikt vid ett representativt bemötande gentemot alla vi möter under vår arbetsdag.

De flesta av våra uppdrag utförs som totalentreprenader, vilket innebär att vi har stor vana att driva entreprenader enligt denna avtalsform. Det betyder att Lawab är det enda företag du som kund behöver kontakta och föra dialog med under hela arbetsprocessen.