Våra Tjänster, Lawab renovering av p-hus garagemark, schakt, anläggningtotalentreprenader

Renovering av innergårdar är vår specialitet

Lawab projekterar och utför totalentreprenader för små och stora kunder med höga krav. Vår specialitet är renovering av innergårdar, där vi idag är marknadsledare.

Förutom renovering av innergårdar erbjuder vi bostadsrättsföreningar och fastighetsägare professionell renovering av P-hus (parkeringshus) & garage och har investerat i en ny vattenbilningsrobot. Vi kan även hjälpa till med andra bygguppdrag, tak samt mark, schakt och anläggning.