Tätskikt och asfaltsarbetenrenovering av p-hus garagemark, schakt, anläggningtotalentreprenader

Tätskikt och asfaltsarbeten

Lawab utför tätskikts och asfalterings arbeten i egen regi

För att kunna möta den efterfrågan marknaden ställer på långlivade tätskikt har vi startat en egen tätskikts/asfalts -avdelning samt ett direktsamarbete med flera av de ledande leverantörerna såsom Soprema och Bauder mfl.

När du beställer ett tätskikts-jobb av lawab kan du försäkra dig om att det blir tätt - länge. 

Lawab arbeter helt enligt riktlinjer från tätskiktsgarantier i Norden.