Tätskikt och asfaltsarbetenrenovering av p-hus garagemark, schakt, anläggningtotalentreprenader

Tätskikt och asfaltsarbeten

Lawab utför tätskikts och asfalterings arbeten i egen regi

För att kunna möta den efterfrågan marknaden ställer på långlivade tätskikt har vi startat en egen tätskikts/asfalts -avdelning samt ett direktsamarbete med bla Icopal.

När du beställer ett tätskikts-jobb av lawab kan du försäkra dig om att det blir tätt - länge. 

Lawab är även anslutna till tätskiktsgarantier i Norden där det finns möjlighet att beställa garantiutfästelser på förlängd täthetsgaranti.