Tätskikt och asfaltsarbetenrenovering av p-hus garagemark, schakt, anläggningtotalentreprenader

Tätskikt och asfaltsarbeten

Lawab utför tätskikts och asfalterings arbeten i egen regi

För att kunna möta den efterfrågan marknaden ställer på långlivade tätskikt har vi startat en egen tätskikts/asfalts -avdelning samt ett direktsamarbete med flera av de ledande leverantörerna såsom TG NordenSoprema, Icopal och Bauder mfl. 

När du beställer ett tätskikts-jobb av lawab kan du försäkra dig om att det blir tätt - länge. 

 

Tätskikt är avgörande

för att skydda ytor mot vatteninträngning och för att säkerställa hållbarheten över tid. Vi använder moderna material och tekniker för att applicera tätskikt på olika ytor, inklusive tak, väggar och golv. Våra skickliga yrkesmän ser till att arbetet utförs noggrant och effektivt för att uppnå optimalt skydd och prestanda. Vi arbetar enbart efter gällande normer såsom AMA samt följer riktlinjer från Nordiska Tätskiktsgarantier. 

När det gäller asfaltarbete erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att möta specifika behov och krav hos våra kunder. Oavsett om det handlar om att reparera befintliga ytor, lägga nya vägar eller parkeringsplatser, eller förnya innergårdar, kan du lita på oss för professionellt utfört arbete som håller hög standard och möter dina förväntningar. 

Vår dedikation till kvalitet och kundnöjdhet har gjort oss till en pålitlig partner inom tätskikt och asfaltarbete. 

 

Kontakta oss idag

för att diskutera dina projektbehov och låt oss hjälpa dig att möta marknadens efterfrågan med hållbara lösningar. 

 

Kontaktformulär