Platsgjutna betongbjälklag och betongentreprenaderrenovering av p-hus garagemark, schakt, anläggningtotalentreprenader

Platsgjutna betongbjälklag samt betongentreprenader av specialkaraktär

Lawab är specialiserade på platsgjutna betongbjälklag, betongarbeten och betonggjutning som ofta är av specialkaraktär. Vi har gjutit över 300 betongbjälklag och svåråtkomliga platser samt komplicerade förutsättningar och platsgjutna konstruktioner är vardag hos Lawab. Vi arbetar enbart mot kommersiella beställare såsom byggbolag, fastighetsbolag samt BRF:er med höga krav.

Vi genomför betongentreprenader med egen erfaren och specialiserad personal från början till slut. Tjänster vi utför omfattar bland annat följande områden:

• Grunder till stora fastigheter som skolor och kommersiella fastigheter
• Grunder till nyproduktion av villor och flerfamiljehus
• Formsättning och armering
• Stödmurar
• Pelare och fundament
• Hela bjälklag samt renovering av dessa
• Stomresning av betongfastigheter