Platsgjutna betongbjälklag och betongentreprenaderrenovering av p-hus garagemark, schakt, anläggningtotalentreprenader

Platsgjutna betongbjälklag samt betongentreprenader av specialkaraktär

Lawab är specialiserade på platsgjutna betongbjälklag, betongarbeten och betonggjutning som ofta är av specialkaraktär. Vi har gjutit över 300 betongbjälklag och svåråtkomliga platser samt komplicerade förutsättningar och platsgjutna konstruktioner är vardag hos Lawab. Vi arbetar enbart mot kommersiella beställare såsom byggbolag, fastighetsbolag samt BRF:er med höga krav.

Vi genomför betongentreprenader med egen erfaren och specialiserad personal från början till slut. Tjänster vi utför omfattar bland annat följande områden:

• Grunder till stora fastigheter som skolor och kommersiella fastigheter
• Grunder till nyproduktion av villor och flerfamiljehus
• Formsättning och armering
• Stödmurar
• Pelare och fundament
• Hela bjälklag samt renovering av dessa
• Stomresning av betongfastigheter

 

Platsgjutna betongbjälklag

är en typ av konstruktionsmetod där betongbjälklag gjuts på plats på byggarbetsplatsen. Denna metod används vanligtvis för att skapa horisontella ytor som kan fungera som golv eller tak i en byggnad. 

För att skapa ett platsgjutet betongbjälklag, börjar man med att bygga en form av trä eller metall som representerar den önskade formen på bjälklaget. Denna form placeras på plats på byggarbetsplatsen och förbereds för betonggjutning genom att isolering, armering och andra nödvändiga material läggs till. 

Sedan hälls betongen i formen och jämnas ut och komprimeras för att eliminera luftfickor och andra ojämnheter. När betongen har torkat och härdats tillräckligt, tas formen bort och bjälklaget är klart för användning. 

Platsgjutna betongbjälklag används ofta i större byggnader och konstruktioner eftersom de är starka och kan bära tunga belastningar. De är också mer anpassningsbara än prefabricerade betongbjälklag eftersom de kan gjutas i en mängd olika former och storlekar för att passa specifika designbehov.