Finplanering, mark, schakt & anläggning - Lawab ABrenovering av p-hus garagemark, schakt, anläggningtotalentreprenader
Finplanering - Lawab

Finplanering, mark, schakt & anläggning

Finplanering. Vi kan hjälpa dig med hela, eller delar av jobbet

Finplanering handlar alltså om att planera allt i förväg när det gäller trädgårdar, asfaltering, stensättning, markutrustning eller övrig ytbeläggning.

Lawab har mångårig erfarenhet och bred kompetens när det gäller mark, schakt och anläggning. Vi kan hjälpa dig med hela jobbet eller enbart vissa komplicerade moment som kräver expertkompetens samt tyngre fordon och maskiner. Vi har utbildade och erfarna anläggare och stensättare.

För att alltid leverera bästa tänkbara kvalitet välkomnar vi på Lawab nya idéer och ny teknik. Det gäller såväl vidareutbildning av vår personal som investeringar i nya verktyg och entreprenadmaskiner. Det betyder att hela vagnparken är i nyskick och att alla maskiner är miljöklassade.

Vi har lastbilar för transport av fyllnadsmassor och byggsopor, grusflak, containers, baljor och maskintransporter. Dessutom har vi grävmaskiner, lastare och dumprar för stora och små jobb.