Innergårdsrenovering på Holländargatan 33

Holländargatan 33

Lawab har åt BRF Kungsbacken 33, renoverat deras innergård på Holländargatan 33

Innergård samt portik 100 kvm
Totalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad AB
Entreprenadtid 20140601 - 20140930

Betongen och bärvärk av stål var på Holländargatan 33 helt uttjänt och revs i sin helhet.
Ett nytt bjälklag med stålbalkar och armerad betong konstruerades och nytt tätskikt med en tålig gjutasfalt som skydd.