Takterrass på Drottninggatan 71

Takterrass Drottninggatan 71

Lawab har åt Olov Lindgren renoverat en takterass på fastigheten KV. Fenix 2
på Drottninggatan 71c.

 

Totalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad AB
Entreprenadtid 20140915 - 20141217
Terrass 75 kvm

 

I ett kontorshus beläget på den hårt trafikerade gågatan Drottninggatan fann lokalhyresgästerna under terrassen situationen ohållbar. Tätskiktet hade gjort sitt och nu kom fukten ned i tak och väggar i konferensrummen.

Ett väderskydd sattes upp för att stoppa vatteninträngning och sedan kunde renoveringen börja.
Lawab rev bort all gammal betong och tätskikt, ersatte med nytt och som avslutades med en riven betongyta. 

Arbeten på denna adress krävde noggran planering då både restriktioner fanns beträffande bullrande arbeten samt nyttjande av gatan för uppställning av kran etc.

 

Andra referenser för Takterrass

Takterrass på Österlånggatan 39

Lawab har åt Brf Glacus 8 renoverat en läckande takterrass på Österlånggatan 39. Totalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad AB Entreprenadtid  20140526 - 20140820 En otillräcklig dagvattenavrinning och ett uttjänt tätskikt gjorde att...

Spelbomskan terrasser

Lawab har åt Newsec renoverat deras tre takterrasser i tre etapper på KV Spelbomskan 12, vid odenplan. Totalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad AB Entreprenadtid 20140401 - 20141209 Då intilliggande lokaler hyrdes ut som kontor till företag fick inga arbeten med...