”Det är sådana människor man vill jobba med”

Innergårdsrenovering Tomtebogatan 5

Vattenläckage, sprickor i betongen, lösa betongbitar på bjälklagets undersida och synliga armeringsjärn och stålbalkar är tydliga tecken på att en innergård inte mår bra. Upptäcker man sådana fel krävs en omedelbar professionell genomgång av konstruktionen för att bedöma rasrisk och underhållsåtgärder.

Ove Söderberg jobbar som konstruktör på Byggnadstekniska byrån, BTB. Ett företag som är konsulterande inom byggsektorn med inriktning på konstruktion och byggteknik. Ove har jobbat med Lawab på bland annat Tomtebogatan 5. Det är Oves uppgift att bestämma hur förstärkningsarbetet ska utföras.

– De flesta innergårdar som byggdes under 1900-talets början behöver renoveras. Det är vanligt att fukt läcker in från gården, ofta på grund av att lutningen är fel och avrinningen otillräcklig. När sedan fukten blandas med fyllnadsmassan så är det ofrånkomligt att stålbalkarna rostar, säger Ove Söderberg.

På Tomtebogatan finns dessutom en vacker lanternin, en glaskupol som släpper in extra ljus till lokalerna under innergården. Problemet är bara att det brukar läcka extra mycket vid lanterniner.

– I det här fallet var vissa balkar så rostiga att man kunde sticka handen genom dem, berättar Ove, som drog upp riktlinjerna för renoveringsarbetet. Han gjorde även konstruktionen för den nya arkitektritade lanterninen, som Lawab sedan byggde från grunden. Det var ett riktigt precisionsarbete med så lite som en halv centimeters tolerans.

– Samarbetet med Lawab har fungerat mycket bra. De är proffs på det här och dessutom är de lätta att ha att göra med. Vi har hela tiden haft en öppen och ärlig dialog mellan mig som konstruktör, Lawab och bostadsrättsföreningen. Det är sådana människor man vill jobba med.

 

Läs mer om Innergårdsrenovering här.

 

Andra referenser för Innergårdsrenovering

Tulegatan 25

Entreprenadtid: ca 6 månader under 2021 och 2022 Utförande: Helrenovering inkl. byte av stålbalkar och bärande konstruktion inkl. konstruktionsbetong samt byggnation av blomlådor och pergola, m.m  

Lawab har hållit hög kvalitet genom hela projektet

Många innergårdar i Stockholm är som tickande bomber. När fukt tränger ner genom tätskiktet angrips både de bärande stålbalkarna som rostar och betongen som vittrar sönder, särskilt som bjälklagsfyllningen ofta innehåller sur...

Innergårdsrenovering på Tjustgatan 5

Lawab har renoverat innergård på Tjustgatan 5.  

Innergårdsrenovering på Upplandsgatan 36

Lawab har åt Brf Upplandsgatan 36 renoverat deras innergård på samma adress. Totalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad AB Entreprenadtid 20141120 - 20150424 Denna gård var endast delvis underbyggd och det gamla tegelvalvet var i behov av...

Innergårdsrenovering på Tomtebogatan 49

Lawab har åt Brf Tomtebogatan 49 renoverat deras 2 innergårdar på fastigheten Volontären 3. Grundisolering av inre och yttre gård.Totalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad ABEntreprenadtid 20140407 - 20140801 Fukt hade trängt ned i källaren på...

Innergårdsrenovering på Hantverkargatan 14

Lawab har åt Brf Bananen renoverat deras innergård på Hantverkargatan 14. Totalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad ABEntreprenadtid 20140908 - 20150410  

Innergårdsrenovering på Valhallavägen 80

Lawab har renoverat innergård på Valhallavägen 80.  

Innergårdsrenovering på Gamla Huddingevägen 415 - 417

Lawab har åt Brf Sevmund renoverat deras innergård på fastigheten Domkraften 3. Projektledare Helm Project Management AB Arkitekt Topia Landskapsarkitekter AB Totalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad AB Entreprenadtid 20140602 - 20141118 Resultatet blev en mycket...

Innergårdsrenovering på Kungstensgatan 59

Lawab har åt Brf Tuben renoverat deras innergård på Kungstensgatan 59. Totalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad ABEntreprenadtid 20140820 - 20150220

Innergårdsrenovering på Östgötagatan 19

Lawab har åt Brf Sturen Mindre 2, renoverat deras innergård på  Östgötagatan 19. Totalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad AB Entreprenadtid 20140929 - 20150301  

Innergårdsrenovering på Kungsgatan 77

Lawab har åt Brf Drabanten 11 renoverat deras innergård på Kungsgatan 77. Projektledning: Helm ProjectTotalentreprenör: Lawab Bygg & Entreprenad ABEntreprenadtid: 20140901 - 20150401

Innergårdsrenovering på Sveavägen 80

Lawab har åt Brf Flygaren 19 renoverat deras innergård på Sveavägen 80. Totalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad AB Entreprenadtid 20140401 - 20141126 I källaren hade fukten trängt ned och när Lawab rivit bort de överliggande massorna...

Innergårdsrenovering på Fryxellsgatan 3

Lawab har åt BRF Fryxälgen, renoverat deras innergård på Fryxellsgatan 3 Innergård 220 kvmTotalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad ABEntreprenadtid 20131201 - 20140505 Asfalt, skyddsbetong, tätskikt och fyllnadsmassor revs ut och ersattes med isolering,...

Innergårdsrenovering på Tulegatan 19

Lawab har renoverat innergård på Tulegatan 19.  

Innergårdsrenovering på Kv. Grönlandet

Beställare Intreprenör AB Generalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad AB Entreprenadtid 20140728 - 20141120 Lawab har åt Intreprenör renoverat tätskiktet på innergården på fastigheten Grönlandet i vasastan. Fastigheten är k-märkt,...

Innergårdsrenovering på S:t Eriksgatan 82

Lawab har åt BRF Gjutaren mindre 3, renoverat deras innergård på S:t Eriksgatan 82 Upphöjd innergård Totalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad ABEntreprenadtid 20130917 - 20140307 En läckande taklanternin gjorde livet surt för...