Takterrass renovering på Drottninggatan 71

Drottninggatan 71

Lawab har åt Olov Lindgren renoverat en takterass på fastigheten KV. Fenix 2
på Drottninggatan 71c.

Totalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad AB
Entreprenadtid 20140915 - 20141217
Terrass 75 kvm

 

I ett kontorshus beläget på den hårt trafikerade gågatan Drottninggatan fann lokalhyresgästerna under terrassen situationen ohållbar. Tätskiktet hade gjort sitt och nu kom fukten ned i tak och väggar i konferensrummen.

Ett väderskydd sattes upp för att stoppa vatteninträngning och sedan kunde renoveringen börja.
Lawab rev bort all gammal betong och tätskikt, ersatte med nytt och som avslutades med en riven betongyta. 

Arbeten på denna adress krävde noggran planering då både restriktioner fanns beträffande bullrande arbeten samt nyttjande av gatan för uppställning av kran etc.