Takterass renovering Lawab

Österlånggatan 39

Lawab har åt Brf Glacus 8 renoverat en läckande takterrass på Österlånggatan 39.

Totalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad AB
Entreprenadtid  20140526 - 20140820
En otillräcklig dagvattenavrinning och ett uttjänt tätskikt gjorde att vatten trängt in i lägenheter på Österlånggatan 39. Lawab rev sig ner till konstruktionsbetongen och byggde upp med en ny hållbar lösning.

Det befintliga smidesräcket kompletterades med nya fötter för sidomontering och ny kopparplåt monterades.