Skolgård renovering på Långjökelgatan 1-5 i Kista

Skolgård på Långjökelgatan 1-5 i Kista

Lawab har renoverat skolgård på Långjökelgatan 1-5 i Kista.