Skolgård renovering på Heliosgatan 22

Skolgård på Heliosgatan 22

Lawab har renoverat skolgård på Heliosgatan 22.