Skolgård renovering Farsta gymnasium

Farsta gymnasium

Lawab har åt Farsta Gymnasium, renoverat deras skolgård (Farstavägen 118).