Innergårdsrenovering på Kv. Grönlandet

Kv. Grönlandet

Beställare Intreprenör AB
Generalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad AB
Entreprenadtid 20140728 - 20141120

Lawab har åt Intreprenör renoverat tätskiktet på innergården på fastigheten Grönlandet i vasastan. Fastigheten är k-märkt, därför krävdes varsamhet vid renovering samt noga projektering.

Som ytskikt valdes granithällar vid gångstråk och färgad betong på övrig yta.