Innergårdsrenovering på Fryxellsgatan 3

Fryxellsgatan 3

Lawab har åt BRF Fryxälgen, renoverat deras innergård på Fryxellsgatan 3

Innergård 220 kvm
Totalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad AB
Entreprenadtid 20131201 - 20140505

Asfalt, skyddsbetong, tätskikt och fyllnadsmassor revs ut och ersattes med isolering, cellbetong och ett nytt tätskikt som toppades med en oerhört avancerad stenläggning med skifferhällar i kuvertfall. 

Även två nya lanterniner konstruerades för ljusnedsläpp till underliggande lokaler samt nya smidesräcken mot granngårdarna.