Innergårdsrenovering St Eriksgatan 88

Lawab har hållit hög kvalitet genom hela projektet

Många innergårdar i Stockholm är som tickande bomber. När fukt tränger ner genom tätskiktet angrips både de bärande stålbalkarna som rostar och betongen som vittrar sönder, särskilt som bjälklagsfyllningen ofta innehåller sur slaggsten. Det var så det såg ut på S:t Eriksgatan 88/Torsgatan 46 när bostadsrättsföreningen beslutade att grundligt åtgärda problemet.

– Vi förberedde oss noga. Vi anlitade en byggkonsult som tog fram ett utförligt upphandlingsunderlag. Som en del i detta lät vi konsulter öppna en provgrop vilket gav oss en preliminär bild av hur illa det var ställt med bjälklaget. Sedan gick vi ut till några entreprenörer som är specialister på renovering av innergårdar. En av dem var Lawab, berättar Jöran Lindvall, styrelseledamot och byggombud i bostadsrättsföreningen.

– Lawab gjorde ett gott intryck från början och fick uppdraget. Jag har mångårig erfarenhet från byggbranschen och vet att den här typen av jobb måste göras grundligt. Det enda sättet att verkligen åtgärda problemen när de väl konstaterats är att riva ut all den fuktiga fyllningen, förstärka stålbalkarna och förse gården med ett nytt tätskikt. Att bara lägga på ny asfalt och därmed stänga inne den fuktiga och sura fyllningen är ingen långsiktig lösning, säger Jöran Lindvall.

– I vårt fall visade det sig att balkarna var hyggligt intakta, men trots det krävdes omfattande förstärkningsarbeten. Man stöter alltid på oväntade problem och det blir många förändringar under resans gång i sådana här stora projekt. Det har Lawab tacklat bra.

- De har kompetenta arbetsledare och är duktiga på att kontinuerligt hålla de boende informerade om vad som händer. Lawab har hållit hög kvalitet genom hela projektet, från första spadtaget i mars till avslutat arbete i oktober 2010.