Garagerenovering på Torpvägen,  Lawab

Torpvägen

Garagerenovering i två etapper åt Brf Bollstanäs

Projektledare Stockholm Betongkonsult AB
Totalentreprenör Lawab Bygg & Entreprenad AB

Entreprenadtid 20140317 - 20141023

Vägsaltet hade i garaget på torpvägen, angripit betongen i bärande väggar och pelare. Lawab fick uppdraget att med vattenbilning avlägsna betongen och gjuta på ny. Men det visade sig vara värre än man först befarat. Armeringen var på många ställen helt avrostad så ett omfattande arbete med att ersätta den bortrostade armeringen utfördes. 

I garaget fanns även tre stycken skyddsrum där betongen i golvet var i behov av renovering. Betongen bilades bort med vattenbilningsrobot och ersattes med ny av extremt hög kvalitet. Det hela förseglades med en impregnering för att stå emot kommande påfrestningar.