Kompetenta, flexibla och alltid tillgängliga

Referenser bygg Bränningevägen i Årsta

I samband med renoveringen av förskolelokalerna på Bränningevägen i Årsta upptäcktes flera fuktskador. Styrelsen i bostadsrättsföreningen Bränningen tog snabbt beslut om att åtgärda problemet grundligt.

– Eftersom det var bråttom rekommenderade vår fastighetsförvaltare att vi kontaktade Lawab direkt för en offert. Parallellt använde vi oss av en oberoende beräkningskonsult för att försäkra oss om att priset var konkurrenskraftigt. Lawab låg rätt i pris och i september 2010 togs det första spadtaget, berättar Fredrik Larsson, som är arkitekt till yrket och fick uppdraget att vara styrelsens byggombud.

Ofta är det flera faktorer som orsakar fuktproblem. I BRF Bränningens fall handlade det både om grund-isolering, dränering och en trasig liggande stam. Många föreningar byter de stående stammarna, men struntar i den liggande stammen, som dessutom ofta har en kortare livslängd än de stående stammarna.
– Lawab bilade upp en 70 meter lång ränna i betong-golvet och bytte den liggande stammen, som -leder ut till det kommunala avloppet. Vi var fast beslutna att inte bara sanera utan att verkligen åtgärda orsaken till fuktproblemen. Lawab gjorde detta i etapper dagtid så att vi som bor i huset egentligen inte märkte av -arbetena alls, säger Fredrik Larsson.

– De var också bra på att informera om eventuella störningar som kunde uppstå och var alltid tillgängliga när vi hade frågor.

Parallellt med det invändiga renoveringsarbetet grävde Lawab rent runt huset med en mindre gräv-maskin. Arbetet fortsatte med att Lawab rengjorde grundväggarna och monterade isoleringsskivor, som både är värmeisolerande och driver fukten ur grund-väggen. På skivorna satte de geotextilduk och så monterade de en täcklist för att jord inte ska tränga in mellan husväggen och isoleringsskivorna. Sedan la man en fuktspärr mot listen och väggen, innan återställningsarbetet påbörjades i april 2011.

– Vi är väldigt nöjda med samarbetet och kan absolut rekommendera Lawab, avslutar Fredrik Larsson.