Fakturering

Information hur vi tar emot fakturor:
  • Referens och femsiffrigt projektnummer måste anges på fakturan
  • Vi föredrar att motta leverantörsfakturor digitalt i pdf-format till vår scanningstjänst och nedan angivs våra aktuella adresser och epost till dessa.
  • Endast en faktura inkl bilagor per pdf. Om det ligger fler fakturor i samma pdf betraktas dessa som endast en och samma faktura.

Obs, dessa adresser gäller enbart fakturor. Samtliga leverantörer utom underentreprenörer fakturerar oss på adress:
Lawab bygg och entreprenad AB
FE2066 Scancloud
831 90 Östersund

lawab@pdf.scancloud.se

Våra underentreprenörer fakturerar oss på adress:
Lawab i Stockholm AB
FE2068 Scancloud
831 90 Östersund

lawabsthlm@pdf.scancloud.se