Storföretagets kapacitet. Familjeföretagets service.

Lawab har idag ca 60 anställda samt en del inhyrd personal. Vi har etablerade samarbeten med de främsta i branschen inom respektive område. Det betyder att du som kund alltid får hjälp av proffs.

När vi skapade Lawab tog vi med kvalitetsstandard, ansvarstagande och goda kundrelationer från våra erfarenheter av små exklusiva entreprenader. Vi tog också med våra mångåriga erfarenheter från riktigt stora entreprenader som exempelvis struktur, organisation och trygghet för dig som kund.