Bara det bästa är bra nog

Vi som jobbar på Lawab har grundläggande kompetens från projektering till slutbesiktning och erbjuder dig som kund fullcertifierad personal inom samtliga behörighetsområden.

Utbildning och kompetensutveckling av vår personal är tillsammans med uppföljning och utvärdering av genomförda entreprenader våra viktigaste verktyg för att kunna fortsätta erbjuda dig som kund totalentreprenader av högsta klass.

Auktorisation och certifieringar

  • Lawab har inlett en certifieringsprocess enligt BF9K.
  • All personal från Lawab har genomgått "Heta Arbeten"-utbildning.
  • Lawab är ett våtrumscertifierat företag enligt BKR .
  • Lawab tillhandahåller endast auktoriserade rörinstallatörer certifierade enligt "Säkert vatten".
  • Lawab tillhandahåller endast auktoriserade elinstallatörer.
  • Lawab är anslutna till AB Tätskiktsgarantier i Norden och kan ställa ut förlängd garanti.