Helhetsåtagande

De flesta av våra uppdrag utförs som totalentreprenader, vilket innebär att vi har stor vana att driva entreprenader enligt denna avtalsform. Det betyder att Lawab är det enda företag du som kund behöver kontakta och föra dialog med under hela arbetsprocessen.