Mångårig och bred branscherfarenhet

Inom Lawab finns mångårig och bred branscherfarenhet av renovering av inntergårdar, P-hus, stålkonstruktioner, gjutningar, undervattensteknik, stambyten och mycket annat. Vi har ansvarat för stora entreprenader under vatten, på land, kajer och broar.

Vi har även en gedigen bakgrund från exklusiva pool-, bastu-, spa- och badrumsentreprenader. Det har bidragit till vår höga servicegrad, representativa kundbemötande, utpräglade känsla för detaljer och lyhördhet inför dina önskemål.

Lawab har en ägarstruktur med goda referenser i näringslivet och en professionell styrelse med gedigen erfarenhet från en rad framgångsrika företag och organisationer.

Helhetsåtagande

Helhetsåtagande

De flesta av våra uppdrag utförs som totalentreprenader, vilket innebär att vi har stor vana att driva entreprenader enligt denna avtalsform.  

mer info »